Home > Aktualności > Wybory sołtysów i rad sołeckich na teranie Gminy Ostrówek

Wybory sołtysów i rad sołeckich na teranie Gminy Ostrówek

Wybory sołtysów i rad sołeckich na teranie Gminy Ostrówek


Zarządzenie Nr 71/2010 Wójta Gminy Ostrówek z dnia 31 grudnia 2010r

w sprawie: zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na teranie Gminy Ostrówek


Ostrówek-Kolonia, 31.12.2010r

Zarządzenie Nr 71/2010

Wójta Gminy Ostrówek

z dnia 31 grudnia 2010r

w sprawie: zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na teranie Gminy Ostrówek

Na podstawie art. 6 ust. 1, art. 31, art. 36 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 16 Statutu Sołectwa Gminy Ostrówek – Uchwała Rady Gminy Ostrówek Nr 12/90 z dnia 18 lipca 1990r

§ 1

1.    Zarządzam wybory Sołtysów i Rad Sołeckich w sołectwach: Antoniówka, Babczyzna, Cegielnia, Dębica, Dębica-Kolonia, Jeleń, Kamienowola, Leszkowice, Luszawa, Ostrówek, Ostrówek-Kolonia, Tarkawica, Zawada, Żurawiniec, Żurawiniec-Kolonia.

2.    Wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w poszczególnych wsiach wyznaczam na poszczególne dni:

Miejscowość Dzień godzina miejsce
Antoniówka 15 styczeń 2011r (sobota) 12.00 Remiza OSP
Babczyzna 19 styczeń 2011r (środa) 11.00 Mieszkanie prywatne
Cegielnia 17 styczeń 2011r (poniedziałek) 11.00 Mieszkanie prywatne
Dębica 1 luty 2011r (wtorek) 11.00 Remiza OSP
Dębica-Kolonia 22 styczeń 2011r (sobota) 13.00 Świetlica GS w Ostrówku -Kolonii
Jeleń 22 styczeń 2011r (sobota) 10.00 Remiza OSP
Kamienowola 24 styczeń 2011r (sobota) 11.00 Remiza OSP
Leszkowice 6 luty 2011r (niedziela) 13.00 Szkoła
Luszawa 20 styczeń 2011r (czwartek) 11.00 Świetlica (SKR)
Ostrówek 25 styczeń 2011r (wtorek) 11.00 Świetlica
Ostrówek-Kolonia 26 styczeń 2011r (środa) 16.00 Remiza OSP
Tarkawica 7 luty 2011r (poniedziałek) 13.00 Remiza OSP
Zawada 29 styczeń 2011r (sobota) 12.00 Świetlica
Żurawiniec 31 styczeń 2011r (poniedziałek) 11.00 Sklep
Żurawiniec-Kolonia 30 styczeń 2011r (niedziela) 11.00 Remiza OSP

§ 2

Ustalam porządek zebrania wiejskiego zwołanego w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich:

 • otwarcie zebrania wiejskiego
 • wybór przewodniczącego zebrania
 • sprawozdanie z dotychczasowej pracy sołtysa, rady sołeckiej
 • powołanie komisji skrutacyjnej
 • wybór przewodniczącego komisji
 • zgłoszenie kandydatów na sołtysa
 • przeprowadzenie wyborów sołtysa
 • zgłoszenie kandydatów do rady sołeckiej
 • przeprowadzenie wyborów rady sołeckiej
 • dyskusja i wolne wnioski

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sołectwie na 14 dni przed terminem wyborów.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i zostanie podane do wiadomości mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń i w miejscach ogólnie dostępnych.

Tyle oficjalnie a teraz coś od nas!

Proszę o zgłaszanie wytypowanych przez siebie kandydatów na sołtysa poprzez komentarze tutaj, bądź wpisy na forum – kliknij. Weźcie sprawę w swoje ręce! Dotyczy ona każdego z nas.

25 thoughts on “Wybory sołtysów i rad sołeckich na teranie Gminy Ostrówek

  1. Przepisy ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym nie zabraniają łączenia funkcji radnego i sołtysa.

   W związku z tym, łączenie obu funkcji jest możliwe. Wówczas sołtys jako członek radny będzie mógł decydować również w swojej sprawie. Jednak nie będzie tego czynił samodzielnie, ale jako tylko jeden z co najmniej kilkunastu członków rady gminy. Ryzyko konfliktu interesów w takiej sytuacji nie jest znaczące.

   Więc nie pisz, że „wybierając radnego na sołtysa tracimy ta szanse”…

   Bo w tym przypadku wzrastają szansę na sukces Leszkowic…

 1. Mazi ma to sens co piszesz!! Jeśli łapie się dwie sroki za ogon to nie można być ani dobrym radnym ani sołtysem… Przemyślał bym to dokładnie oddając głos. Zawsze co dwie głowy to nie jedna!!!

  1. Łączenie obu funkcji jest możliwe. Wówczas sołtys jako członek radny będzie mógł decydować również w swojej sprawie. Sołtys będzie bardzo dobrze zorientowany w sytuacji Leszkowic i gminy, będzie również idealnie poinformowany o krokach jakie robi gmina w kierunku rozwoju Leszkowic.

   1. Przepisy przepisami. A co przeszkadza w tym aby pomiędzy radnym a sołtysem był dobry kontakt? Między radnymi a sołtysem musi być dobry kontakt !! Radni tak czy siak powinni informować sołtysa o postanowieniach podczas sesji. A Zawsze to i sołtys ma więcej czasu na wypełnianie swoich obowiązków a radny może poświęcić się swoim obowiązkom – tak mi się wydaje na zdrowy rozum – W Leszkowicach jest dużo osób posiadających tak zwaną mądrość życiową i dosyć kreatywnych. Dajmy szansę różnym ludziom się wykazać.

    1. Patrycja Malesa 😉

     wiem, wiem… też radna! Ale ma odpowiednie predyspozycje na to stanowisko. Jest wykształcona, elokwentna, energiczna, kreatywna, pomysłowa, ma świetne relacje z ludźmi. I myślę, że doskonale orientuje się w zadaniach wójta i funkcjach jakie pełni w sołectwie. Bo to nie jest tylko zbieranie podatków i innych opłat.

  1. Olek tak, ale dla Mazura stanowcze NIE!
   Jego sołectwo kojarzy mi się z filmem „Kochaj albo rzuć”.
   Tam padł taki fajny tekst:
   „Teraz czuję się jak sołtys: wysoko, najedzony i za nic nie odpowiada”.

   Leszkowicom potrzebny jest sołtys, który będzie mieć klasę i będzie godnie reprezentować mieszkańców na zewnątrz … Potrzebujemy sołtysa, który oprócz zbierania podatków i opłat lokalnych będzie wykorzystywać aktywność mieszkańców w celu poprawienia gospodarki i warunków życia w sołectwie…

   PANI MARTO ŻYCZĘ POWODZENIA!

 2. „Do zadań Sołectwa należy zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, współdziałanie z Gminą przy realizacji na terenie Sołectwa zadań określonych planem społeczno-gospodarczym Gminy, zapobieganie klęskom żywiołowym i likwidacja ich skutków. ”

  I teraz sami pomyślcie ile możliwości będzie mieć Pani Marta będąc jednocześnie sołtysem i radną gminy.

  1. Racja…
   I w tej sytuacji, obojętnie kto zostałby sołtysem, to z tym nic nie zrobi. Chyba, że dołoży z własnej kieszeni.

   Ale mimo wszystko uważam, że jest warta tego, aby jej zaufać. Dajmy szansę kobiecie! Bo jak dotąd to faworyzujecie samych mężczyzn.
   Kolejnym kandydatem może być Patrycja Malesa! Od samego początku bycia radną jest aktywna. Zorganizowała aerobik, lekcje tańca towarzyskiego, lekcje teakwondo i kurs języka ang.
   Obecnie razem z P.Wiolettą Wierzbicką odwieszają (kiedyś działające) Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej „SAS”. Zapraszają wszystkich zainteresowanych członkostwem w SAS na spotkanie które odbędzie się w przyszłą środę w szkole podst. o godzinie 18 lub 19. Nie pamiętam dokładnie! Jak ktoś zna dokładną godzinę to niech mnie poprawi!
   Więc też działa… Doceniam ją za to i jestem dumna, że mamy taką obrotną radną i mam nadzieję, że zgodzi się, aby wystawić ja jako kandydatkę na sołtysa.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com