Home > Aktualności > Panele Fotowoltaiczne!

Panele Fotowoltaiczne!

Wójt Gminy Ostrówek zawiadamia Mieszkańców gminy, że przystąpiono do prac przygotowawczych związanych ze złożeniem wniosku, celem pozyskania środków finansowych na realizację projektu polegającego na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii z paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych lub innych, w ramach Osi Priorytetowej 4: Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020

 

Wstępny szacunkowy koszt wykonania jednego zestawu instalacji na budynku mieszalnym lub innym wynosi:

1) Paneli fotowoltaicznych: 20000,00 zł brutto w tym:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego do (85%);

Użytkownik (właściciel nieruchomości) (15%).

Koszt dodatkowy dla użytkownika (właściciela budynku) to podatek VAT (8%) oraz 8% VAT od wartości dotacji unijnej i będzie uzależniony od wartości inwestycji na poszczególnym obiekcie od wartości zestawu instalacji fotowoltaicznej. Jeżeli instalacja będzie umiejscowiona nie na budynku mieszkalnym koszty VAT odpowiednio wzrosną do 23%.

Energia z paneli fotowoltaicznych nie może być wykorzystywana do prowadzenia działalności rolniczej oraz działalności gospodarczej, w tym agroturystyki.

Ostateczna wysokość finansowania do poniesienia przez właściciela nieruchomości zostanie ustalona w umowie pomiędzy uczestnikiem projektu a Gminą Ostrówek. Ramowy harmonogram działań w zakresie realizacji projektu przedstawia się następująco:

  1. zebranie od właścicieli nieruchomości informacji o chęci przystąpienia do programu: do dnia 7 czerwca 2019 roku,
  2. wykonanie projektów, podpisanie umów z uczestnikami projektu, opracowanie studium wykonalności i złożenie wniosku: czerwiec-sierpień2019 roku,
  3. spotkanie informacyjne z zainteresowanymi: druga połowa czerwca 2019 roku.
  4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, rzeczowa realizacja projektu lata 2020-2021.

Proszę o przekazanie informacji o chęci przystąpienia do programu do dnia 7 czerwca 2019 roku (Urząd Gminy Ostrówek, pokój 27 Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska).

Deklaracja o chęci przystąpienia do programu nie zobowiązuje do przystąpienia do programu.

 

Źródło: www.ostrowek.pl

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com